Jak na prodej pozemku v insolvenci nebo exekuci mimo dražbu?

Chcete prodat pozemek, ale jste v insolvenci nebo je na něm exekuce? Stále není nic ztraceno. Poradíme vám, jak na prodej pozemku i jakékoliv jiné nemovitosti v insolvenci nebo exekuci mimo dražbu, a řekneme vám, proč je to pro vás výhodné.

Jak prodat pozemek v exekuci nebo insolvenci?

Co je to exekuce a insolvence?

Za pojmy exekuce a insolvence se skrývají dva odlišné způsoby splácení dluhů. Oč přesně jde a jaké mají insolvence a exekuce výhody a nevýhody?

Co je to exekuce?

Exekuce je soudně vynucené splácení dluhů, ke kterému věřitel (člověk, kterému jste dlužni) obvykle přistupuje až tehdy, když dluh nemůžete nebo nechcete splácet. O exekuci rozhoduje soud na popud věřitele.

Exekuci pak vykonává exekutor srážkami ze mzdy, zmrazením vašeho účtu nebo nuceným prodejem majetku ve dražbě. Exekutor si přitom bere zpravidla 15 % ze všech takto získaných prostředků plus náklady a v případě dražby musíte zaplatit i vysoké poplatky za dražbu.

Z těchto důvodů se jedná o jeden z nejhorších způsobů, jak můžete splatit dluhy nebo jak může dlužník získat své peníze zpět. Dlužník k němu tedy sahá až jako k nejzazší možnosti. Obvykle tehdy, když s ním nekomunikujete a nemá už žádnou jinou možnost, jak získat své finance zpět.

Co je to insolvence?

Také insolvence neboli oddlužení či osobní bankrot je krajním způsobem, jak splácet dluhy, ale tentokrát ji krom věřitele můžete navrhnout i vy sami. Insolvencí pak můžete vy jako dlužník (ale i jako firma nebo podnikatel) dosáhnout oddlužení.

Na rozdíl od exekuce ale insolvence skýtá věřitelům i dlužníkům několik výhod. Při insolvenci má totiž insolvenční správce úkol prodat váš majetek za co nejvyšší cenu a po jejím skončení zbývající neuhrazené pohledávky zanikají a dlužník již nic neplatí. Je tedy vždy výhodnější insolvence než exekuce.

Více jsme se dluhy a insolvencí zabývali již ve článku 12 tipů, jak se zbavit dluhů a insolvence.

Lze prodat pozemek v insolvenci nebo exekuci mimo dražbu?

Prodej pozemku i jakékoliv jiné nemovitosti v exekuci i v insolvenci mimo dražbu není nic nemožného. Zejména v exekuci tuto možnost máte až do poslední chvíle a důrazně ji doporučujeme. V rámci insolvence ale již prodat pozemek nemůžete, ale můžete klidně sehnat kupce, například někoho z rodiny. S tímto prodejem ale musí souhlasit insolvenční správce i všichni věřitelé. Z těchto důvodů se tedy budeme dále zabývat jen prodejem pozemku v exekuci.

Proč je výhodné prodat pozemek v exekuci?

Pokud máte na pozemku exekuci, dřív nebo později přijde na řadu jeho prodání v dražbě. Tam ale vyvolávací cena začíná na 2/3 tržní ceny, a ze získané částky vám navíc budou stržené vysoké poplatky za dražbu i za exekutora. Obvykle tedy získáte z dražby minimum oproti klasickému prodeji. Proto je lepší, když majetek prodáte mimo dražbu sami. Jak na to?

Kdy prodat pozemek v exekuci mimo dražbu?

Před dražbou máte několik možností k prodeji pozemku.

  • Při neschopnost splácet dluhy – První možnost nastává, když nejste schopni splácet dluhy a hrozí vám, že na vás někdo podá exekuci. Tehdy je rychlé splacení dluhů (třeba i prodejem pozemku) výhodné, protože ještě nezačala exekuce a exekutor se nepustil do svého díla.
  • Po výzvě k zaplacení dluhu – Druhou možnost máte, když vás u soudu zažaluje věřitel, soud jeho nárok uzná a vám uloží povinnost splatit celý dluh nejčastěji do 15 dnů. Tehdy ještě stále nejste v exekuci a je tedy zatím velmi výhodné dluh splatit.
  • Po předání usnesení o exekuci – Další možnost získáte, když dostanete od exekutora usnesení o exekuci. To obdržíte, pokud ani v termínu výzvy k zaplacení dluhu nezaplatíte, věřitel podá návrh na exekuci, soud návrh uzná jako oprávněný a pověří exekutora exekucí. Ten vám zašle usnesení soudu s 30denní výzvou k zaplacení dluhu. Při včasném zaplacení je i tato možnost splátky alespoň trochu výhodná. Exekutor vám totiž odpustí půlku svých nákladů a odměn.
  • Po začátku exekuce – Poslední možností prodeje je během exekuce, kde ale již hrozí dražba majetku a platíte exekutorovi. Pokud jste byli před tím v časové tísni, zde jste v ní dvojnásob. Při dražbě pozemku za něj totiž dostanete jen pakatel.

Jak prodat pozemek v exekuci mimo dražbu?

Protože s narůstajícími dluhy jde často již o každý den, je nejdůležitější začít co nejdříve. Pokud nemáte jak sehnat peníze na splacení dluhů, jděte do prodeje. Protože je pak důležitá rychlost prodeje, zpravidla můžete zapomenout na samoprodej. Ten nezkušenému může trvat klidně i rok. Výhodnější je proto zvolit profesionály. Jaké máte možnosti?

Možnosti rychlého prodeje pozemku:

  • Realitní kancelář – Realitní kancelář dokáže často prodat i za dobu jen o něco kratší než dva měsíce. Její služby se tedy vyplatí zejména tehdy, když ještě nejste v exekuci a máte nějaký ten čas. Pokud ho ale nemáte nebo jsou s pozemkem další problémy, zpravidla ani realitní kancelář nepomůže.
  • Specializované firmy – Tyto firmy se zabývají často jen prodejem pozemku a jsou tedy schopné rychleji a efektivněji prodat i pozemek s právními vadami, jako jsou dluhy, hypotéka, exekuce apod. Ale ani rychlost tohoto prodeje nemusí být v případě hrozící exekuce nebo dražby dostatečná. Obvykle totiž nedokáží prodat pozemek rychleji než za měsíc.
  • Okamžitý výkup nemovitosti – Je nejrychlejší způsob prodeje pozemku. Díky němu prodáte takřka okamžitě, nehledě na to, zda je pozemek v exekuci, či ještě ne. Výměnou za rychlost prodeje i problematického pozemku ale získáte zpravidla o něco nižší cenu, než je tržní cena pozemku. Přesto za něj dostanete vždy více, než kolik byste za něj dostali při jeho vynucenému vydražení. Tato služba přijde tedy vhod v jakékoliv fázi exekuce. Více jsme o něm psali třeba ve článku Rychlý výkup nemovitosti.

Proč využít k prodeji pozemku v exekuci nebo insolvenci odborníky?

Proč prodat pozemek s portálem Investuj do pole?

Portál Investuj do pole je jediný portál v ČR výhradně zaměřený na prodej a nákup pozemků. Prodeji pozemků tedy v portálu rozumíme a dokážeme je prodat zpravidla rychleji a za lepší cenu než konkurence.

Další obrovskou výhodou je, že za jejich prodej nic neplatíte. Je zcela zdarma. Provizi zaplatí kupující. Navíc nemusíte kvůli prodeji ani kamkoliv jezdit. Na všem se dohodneme na online schůzce a vy jen podepíšete elektroniky zaslanou smlouvu. Pohodlněji to snad už ani nejde.

Po dohodě publikujeme do 24 hodin profesionálně zhotovený inzerát na našem portále, na nejznámějších sociálních sítích nebo na 20 největších realitních portálech v ČR. Nezapomeneme samozřejmě oslovit ani vaše nejbližší i vzdálenější sousedy. Zvýšíme tím šance na prodej pozemku. Postaráme se ale také i o jednání s klienty a o administrativu. Od vás budeme chtít jen odsouhlasení prodeje, podpis smlouvy a převzetí peněz. Tak jednoduché to je.

Pokud ale opravdu chvátáte, nabízíme i okamžitý výkup pozemku, kdy vám již do 72 hodin od podpisu vyplatíme až 0,5 miliónů Kč a zbytek po převodu pozemku do našeho vlastnictví. Nemusíte proto vůbec čekat na potenciálního kupce, ihned získáte peníze a zbavíte se problémů s exekucí nebo insolvencí. A to se vyplatí.

Chcete vědět více o prodeji pozemku v exekuci nebo insolvenci nebo ho rovnou prodat s námi? Ozvěte se.