Jak na výhodné investice do zemědělské půdy v ČR v roce 2024?

Investice do zemědělské půdy jsou v Evropě velmi populární a řadí se k velmi stabilním a lukrativním. Právě i díky ničím omezeným investičním možnostem vzrostly ceny zemědělské půdy v Nizozemí na 77 583 eur za hektar, tedy takřka na 8násobek cen v Česku. Mohou takto vzrůst ceny i v Česku a jak zde vybrat výhodnou investici?

Jak výhodně investovat do zemědělské půdy v roce 2024?

Jaké jsou legislativní omezení nákupu zemědělské půdy v Čechách?

Na rozdíl od jiných zemích EU, kde často existuje předkupní právo pro místní zemědělce nebo omezení nákupu zemědělské půdy pro cizince, v České republice nic takového neexistuje. Česká republika se tak řadí po bok zemí, jako je Nizozemí nebo Belgie. Na rozdíl od nich tu ale cena zemědělské půdy zatím není tak vysoko. Cena je v průměru 10 592 euro za hektar, kdežto v Belgii 57 000 eur a v Nizozemí neskutečných 77 583 eur. Může i v ČR takto vyrůst?

Co ovlivňuje ceny zemědělské půdy v ČR

Ceny půdy v dané zemi závisí na klimatu, kvalitě půdy, dostupnosti vody, ale i na politické a ekonomické situaci. Pokud pak mluvíme o klimatu, kvalitě půdy, její úrodnosti i dostupnosti vody, tyto faktory se nijak zásadně neliší v Čechách ani v Nizozemí.

Také s ohledem na zákony a politickou stabilitu patří Česká republika ke stabilním zemím. Nejzásadnější rozdíl je v životní úrovni. Podle Statistické ročenky 2023 například v roce 2022 dosahovalo Česko v HDP 91 % unijního průměru, kdežto Nizozemí 129 % a Belgie 120 %. Rozdíl v HDP je tedy až 38 %, kdežto rozdíl v cenách až 8násobný. S ohledem na to je stále kam růst. Jde jen o to, kdy se tato příležitost rozkřikne a jak se bude dál zemi ekonomicky dařit. Jak tomu tedy bude v roce 2024?

Investice do zemědělské půdy v roce 2024 - inflace Zdroj: cnb.cz

Jaké jsou ekonomické vyhlídky České republiky?

Ekonomické vyhlídky na rok 2024 jsou slibné. Podle prognózy Svazu průmyslu a dopravy v ČR v tomto roce můžeme očekávat mírné zlepšení situace, cenovou stabilizaci, opětovný růst spotřeby i zakázek.

Tyto vyhlídky potvrzuje i Česká národní banka, která po dvou letech snížila doporučenou úrokovou sazbu na 6,25 % a bude ji dále snižovat. Snížení sazby byla právě reakce na zlepšující se ekonomickou situaci, kdy i inflace poklesla na jednociferné číslo a dosáhla v listopadu hodnoty 7,3 % a v následujícím roce bude dál klesat.

Jaké jsou investiční vyhlídky v souvislosti se zemědělskou půdou?

Rekordní růst trhu se zemědělskými pozemky, který dosahoval v roce 2021 hodnoty 16,1 % a v roce 2022 13,51 %, v roce 2023 dále vlivem vysokých úrokových sazeb i špatné ekonomické situace zpomaloval. Jenže to se má v roce 2024 změnit.

vývoj tržních cen zemědělské půdy

Zdroj: farmy.cz

Za změnou bude již započaté snižování hypotečních sazeb, zlepšení ekonomické situace, ale i další okolnosti. K nim patří například růst daně z nemovitostí v roce 2024 i růst státního pachtovného, jak jsme se o tom psali ve článku Proč je výhodné investovat do zemědělské půdy v ČR. Díky tomu se naskytne unikátní příležitost k investici do zemědělské půdy. Zemědělské pozemky bude totiž po zpomalení růstu opět čekat raketové zvýšení cen.

O dalších investičních příležitostech jsme mluvili již ve článku Jste velký investor a hledáte stabilní a bezpečné investice.

Zásadní pro investici do zemědělské půdy je perfektní výběr pozemku

Nejprve je pro to důležité vybrat lokalitu, pokud se totiž pozemek nachází poblíž města nebo vesnice, je možné, že se jeho směrem budou v budoucnu rozšiřovat zastavené plochy. Díky tomu pak bude jeho cena rychleji růst. Navíc se může stát, že se později přemění i ve stavební parcelu s mnohem vyšší cenou. Proto rozhodně při výběru prozkoumejte územní plán obce.

Nezapomeňte také ověřit kvalitu pozemku. To můžete udělat osobně nebo s pomocí nástrojů jako Mapy.cz, Google Maps nebo iKatastr. Díky nim zjistíte, jestli se tam pase dobytek, zda je půda obdělávaná, má nějaké vady nebo třeba podmáčení. V katastru také zjistíte známku kvality zemědělské půdy (BPEJ), která se pohybuje mezi 1 až 20 Kč.

Výhodné je rozhodně kupovat pozemky o co největší výměře. Čím větší totiž jsou, tím je zpravidla jejich cena za m2 výhodnější. Zajímavější jsou také pozemky blízko u cesty, což usnadňuje jejich obhospodařování. Nakonec také zkontrolujte, zda je na pozemku uzavřená pachtovní smlouva. Z té plyne další zisk, ale i možný problém. Může být totiž dlouhodobá a nevýhodná.

Zásadní je pak určit cenu pozemku, podle čehož zjistíte, zda je nabízená cena adekvátní. Pomůže vám s tím třeba i služba online odhad ceny pozemku, kterou nabízí mnoho profesionálů. Více jsme o výběru psali v článku Jak vybrat nejvýhodnější pozemek. Pokud se pak v ničem z toho nevyznáte, spoustu času a starostí vám může ušetřit najmutí odborníků.

Odborníci vám ušetří i měsíce vyřizování

Odborníci na slovo vzatí jsou rozhodně v projektu Investuj do pole. Experti zde totiž mají více než 11leté zkušenosti s investováním do pozemků. Dokáží vám proto nejen poradit s vhodným výběrem pozemků s ohledem na vaši investiční strategii, ale dokonce vám nabídnout více než 500 pozemků.

Výhoda této nabídky je ta, že většinu pozemků projekt vlastní, neplatíte tudíž nic za zprostředkování. Při spolupráci ale také nebudete mít žádné starosti s právními a administrativními náležitosti, které za vás udělají zdarma. Celý nákup pak dokáží realizovat v řádech hodin.

V případě nákupu většího počtu pozemků vám právě tohle může ušetřit až měsíce vyřizování, kdybyste museli samostatně oslovit každého z kupců, zkontrolovat nabídku, dohodnout se a vypracovat patřičné smlouvy. Pokud se tedy chcete vyhnout starostem s investováním do zemědělské půdy, Investuj do pole je ten správný partner.

Chcete investovat do zemědělské půdy v ČR rychle a bez starostí? Ozvěte se.