Proč je výhodné investovat do zemědělské půdy v ČR?

Zemědělská půda je stejně jako byty nebo domy velmi bezpečná a výnosná investiční příležitost. V některých zemích Evropské unie je ale investice do ní zajímavější než v jiných. Víte, proč tomu tak je, proč může být právě zemědělská půda v České republice trefou do černého a jak investovat do zdejší zemědělské půdy? Investice do zemědělské půdy v ČR

Trh s půdou se v Evropské unii liší často kvůli právním omezením

Zemědělská půda je již dávno objevená stabilní a výnosná investice. Je jí totiž omezené množství a je často důležitá pro potravinovou soběstačnost i udržitelný rozvoj venkova a zemědělství dané země. Proto mnoho zemí Evropské unie její nákup cizinci striktně omezuje, nebo dokonce zakazuje. Zabraňují tím dále i spekulacím a hromaděním půdy v rukách velkých investorů.

Země, kde se setkáte s omezeními jsou například Německo, Rakousko, Polsko, Francie nebo třeba Bulharsko. Právě v Bulharsku nemůžete jako cizinec vůbec nakupovat pozemky ani nemovitosti, pokud jsou spojené s pozemkem. Bulharsko se tím chrání právě proti spekulacím s pozemky.

Ze stejného důvodu nemůžete jako cizinec jen tak nakupovat zemědělskou půdu v Polsku. K jejímu nákupu potřebujete povolení od místních úřadů nebo ministerstva zemědělství a někde platí i další podmínky a omezení (například omezení nákupu od určité velikosti pozemku).

Omezení platí také v Německu a Rakousku. V obou případech se vztahují opět na nákup zemědělské půdy cizinci. Cíl těchto omezení je zabránit nadměrné koncentraci půdy v rukou velkých investorů a podporovat zemědělství i udržitelný rozvoj venkova.

Za tímto účelem zde mají místní zemědělci vždy předkupní právo na zemědělský pozemek, který chce nějaký vlastník prodat někomu jinému, například cizinci. Mohou jej pak koupit za podmínek, které si vlastník sjednal s daným kupujícím. Zároveň jsou zde často další omezení nebo i nutnost získat schválení od orgánů zodpovědných za místní rozvoj.

Také ve Francii se setkáte s omezeními. Zdejší organizace SAFER má totiž předkupní právo na nákup jakéhokoliv venkovského pozemku většího než dva hektary. Cílem tohoto opatření je podpora udržitelného rozvoje zemědělství a zabránit spekulacím a nadměrné koncentraci půdy v rukách velkých vlastníků. Až když SAFER pozemek odmítne, může ho jeho vlastník nabídnout na volném trhu.

Naproti tomu třeba v zemích, jako je Španělsko, Portugalsko, Belgie, Nizozemsko, Slovensko nebo právě Česká republika, neexistují žádná omezení pro nákup půdy cizinci.

Průměrná cena ha zemědělské půdy v EU

Zdroj: ec.europa.eu

Co vše ovlivňuje cenu zemědělské půdy v daných zemích?

Právě omezení nákupu má rozhodně vliv na výši ceny zemědělské půdy. S výší cenou ale souvisí také kvalita půdy v dané zemi, politická a právní stabilita, životní úroveň nebo třeba očekávaný ekonomický růst. Země s kvalitní půdou, s vysokou životní úrovní i politickou a právní stabilitou, ale s omezením nákupu zemědělské půdy budou mít tedy cenu často níže než podobné země, které toto omezení nemají.

Proto například podle Eurostatu zemědělská půda ve Francii v průměru stála v roce 2021 pouze 5 940 euro za hektar, v Německu 18 213 euro, v Polsku 10 937 euro a například v Bulharsku 6 096 euro. V neregulovaných zemích je tomu ale jinak. V Nizozemí vyšel hektar v průměru na 77 583 euro, v Belgii na 57 000 euro, ale v Čechách na 10 592 euro a na Slovensku na 3 977 euro.

Vidíte tedy, že rozdíly v ceně jsou často enormní, ačkoliv jsou výrazné i mezi zeměmi s omezením a bez. Přesto jsou mezi zeměmi bez omezení větší a jsou dány právě i životní úrovní a vhodným podnikatelským prostředím.

vývoj tržních cen zemědělské půdy

Zdroj: farmy.cz

Proč se vyplatí investovat do zemědělské půdy právě v České republice?

Je to proto, že cena zdejších zemědělských pozemků je zde stále velmi nízká, přestože je půda velmi úrodná a země patří politicky i právně k těm stabilnějším (na rozdíl třeba od současného Slovenska). Zároveň zde ceny půdy rostou již 23 let v řadě nehledě na krize a v posledních třech letech jejich cena vzrostla v průměru o 35,6 % (složené úročení).

Zatímco ale ceny zemědělských pozemků v roce 2023 spíše stagnovaly, podle prognóz je za dveřmi další růst. Ten je spojený s očekávaným zlepšením ekonomické situace, s růstem daně z nemovitostí v roce 2024 i s růstem pachtovného, které letos Státní pozemkový úřad navýšil u všech státních pozemků z 2,2 % na 5,8 % z průměrné ceny půdy a může se odrazit i na pachtovném nestátních pozemků. Byla by pak škoda tuto ojedinělou příležitost nevyužít a nenaskočit do rozjetého rychlíku, který slibuje opět rekordní výnosy i stabilitu.

Jak nejlépe investovat do pozemků v ČR?

Zásadní je správný výběr pozemků, protože pokud například koupíte nekvalitní a předražený pozemek s právními nedostatky, je pravděpodobné, že se vám investice vrátí za mnohem delší dobu. Stěžejní je proto se ve zdejší legislativě i půdě dobře vyznat, k čemuž je mnohdy lepší oslovit nějaké místní odborníky.

Například my z projektu Investuj do pole se zabýváme výhradně investicemi do půdy již více než deset let, v čemž jsme v ČR unikátní. Má to navíc své nesporné výhody, naši experti vám dokáží dokonale pomoci s výběrem vhodných pozemků, nebo dokonce nabídnout i některé pozemky z naší nabídky.

Nabízíme totiž sami vice než 500 pozemků, z nichž většinu vlastníme, což má několik výhod. Jejich prodej dokážeme realizovat často v řádech hodin, nic neplatíte prostředníkovi za prodej a všechny právní a administrativní záležitosti spojené s prodejem za vás rádi uděláme zdarma. Zejména při nákupu více pozemků pak může být administrativní i časová zátěž velká, a proto vám takto ušetříme klidně i týdny nebo měsíce vyřizování a shánění. Půjdete do toho s námi?

Hledáte vhodné investiční pozemky v ČR bez a chcete investovat bez starostí a chyb? Ozvěte se!