V katastru nemovitostí nelze zjistit vše. Poradíme, kde hledat chybějící informace.

Od roku 1993 funguje Katastr nemovitostí České republiky. V něm jsou uvedeny všechny nemovitosti, které se na území Česka nachází. Některé informace bychom o nich v tomto systému ale hledali marně. Pokračujte ve čtení a dozvíte se, kde hledat údaje, které nám katastr nemovitostí neposkytuje. V katastru nemovitostí nelze zjistit vše

Informace o předkupním právu musíme hledat jinde

Ne za každé situace může být nemovitost nabídnuta k prodeji komukoliv. Konkrétním příkladem, který se ale nejsme z katastru nemovitostí schopni dozvědět, je předkupní právo. To lze definovat jako právo každého ze spoluvlastníků nemovitosti na její koupi za podmínek, které by v budoucnu mohly být nabídnuty jakémukoliv jinému zájemci o koupi. I přesto, že na základě tohoto práva mohou být podmínky prodeje nemovitosti naprosto změněny, o této informaci se z katastru nemovitostí nelze dozvědět. Protože se jedná o úkon, který proběhl pouze mezi smluvními stranami, jediný, kdo tuto informaci může poskytnout je samotný vlastník nemovitosti.

V katastru může být uveden jako vlastník pouze jeden z manželů

Další zavádějící informace lze z katastru nemovitostí vyčíst v případě, že se jedná o majetek manželů. Podle zákona** lze v katastru nemovitostí uvést jako vlastníka pouze jednoho z nich**. A to i přesto, že se jedná o majetek, který je ve společném jmění manželů a v případě prodeje s touto obchodní transakcí musí souhlasit oba dva. Tuto informaci lze získat na základě výpisu z Notářské komory ČR. Je ale nutné zaplatit poplatek a dodat základní údaje o alespoň jednom z manželů.

Listina s nabývacím titulem vlastníka prozradí, kdo s nemovitostí nesmí nakládat

Pokud si nejste jisti tím, zda bylo na nemovitost uvaleno odejmutí práva nakládat s ní, ani tuto informaci v katastru nemovitostí nehledejte. Vyčíst ji lze v případě, že katastr nemovitostí požádáte o vydání listiny s nabývacím titulem vlastníka. Právě v takovém dokumenty by odejmutí práva nakládat s nemovitostí, v případě jeho existence, mělo být uvedeno.

Katastr odhalí nesvéprávnost majitele, tuto informaci ale dál nepředá

Z katastru nemovitostí nelze zjistit ani svéprávnost majitele nemovitosti či pozemku. Zatímco lidé se z katastru tuto informaci nedozví, samotný katastr má přístup k evidenci, ve které tuto skutečnost snadno odhalí.

Ať už vás zajímá jakýkoliv pozemek a potřebujete zjistit maximum informací, obraťte se na nás a my zjistíme a zajistíme vše potřebné. Ozvěte se nám!