Jaký je rozdíl mezi pachtovní a nájemní smlouvou?

Pachtovní a nájemní smlouva se mohou zdát na první pohled podobné, avšak existují mezi nimi důležité a zásadní rozdíly, které je bezpodmínečně nutné znát před jejich uzavřením. Pojďme se tedy podívat na to, jaké jsou odlišnosti mezi nájemní a pachtovní smlouvou. pacht.jpg

Největší rozdíl mezi pachtovní a nájemní smlouvu

Hlavní jejich odlišnost spočívá v tom, kdy se používají a co je jejich předmětem. Pachtovní smlouva se totiž týká propachtování pozemku, zatímco nájemní smlouva se může týkat jak pozemků, tak i dalších nemovitých a movitých věcí. Dle z této definice je tedy zřejmé, že pachtovní smlouva se využívá pro pronájem pozemků a půdy, typicky pro zemědělské účely, zatímco nájemní smlouva může sloužit jak pro pronájem nemovitostí (byty, domy, nebytové prostory), tak i movitých věcí (auta, stroje).

V čem dále se tyto smlouvy odlišují?

Pachtovní smlouva též s sebou nese rozšířenější práva. Pachtýř, tedy ten, kdo má půdu propachtovanou, má kromě užívání propachtovaného pozemku také právo požívat jeho plody a mít z něj užitky (např. pěstovat plodiny, chovat zvířata). To znamená, že z něj může libovolně těžit a s výnosy dále nakládat. Oproti tomu nájemce má pouze právo pronajatou věc užívat. Naopak povinnosti se prakticky neliší - pachtýř má povinnosti týkající se údržby propachtované věci, stejně tak nájemce má povinnosti znamenající zajištění bezvadného stavu pronajaté věci. Avšak jiné je kupříkladu to, že daň z nemovitosti platí u pachtovní smlouvy pachtýř, zatímco u nájemní smlouvy pronajímatel.

Jaké další menší rozdíly ještě existují?

Drobnější rozdíl lze nalézt i v době, na kterou se smlouvy uzavírají. Délka trvání pachtovní smlouvy není omezena, a je tedy zvykem, že se obvykle uzavírá na dobu neurčitou. Zatímco nájemní smlouva se častěji uzavírá dobu určitou (max. na 50 let, pak se transformuje ve smlouvu na dobu neurčitou), ale lze ji samozřejmě podepsat i na dobu neurčitou. Co se týče terminologie, tak úplata v nájemní smlouvě se nazývá nájemné. Součástí pachtovní smlouva je pak úplata nazývaná pachtovné.

Co musí obsahovat tyto smlouvy?

Forma i základní potřebné náležitosti pro uzavření těchto smluv jsou v podstatě stejné. Pachtovní i nájemní smlouva tedy musí být v písemné formě. V případě větších částek je vhodné si smlouvu nechat ověřit u notáře.

Na co nezapomenout při uzavírání těchto smluv? Identifikace smluvních stran - uveďte jména, adresy a rodná čísla/IČO smluvních stran. Předmět smlouvy - jasně definujte předmět smlouvy (pozemek, byt, auto…). Doba trvání - uveďte dobu trvání smlouvy a případnou výpovědní lhůtu. Cena - stanovte výši pachtovného/nájemného a platební podmínky. Práva a povinnosti - jasně definujte práva a povinnosti obou stran. Ty by ale nikdy neměly být v rozporu se zákony, jinak může být smlouva neplatná. Podpisy - nezapomeňte na podpisy obou stran. Vzor pachtovní i nájemní smlouvy naleznete na internetu, nicméně je vhodné se obrátit na advokáta, který vám pomůže se sepsáním smlouvy na míru vašim potřebám.

Více informací o pachtovní a nájemní smlouvě naleznete v občanském zákoníku. Stejně i v tomto případě se ale můžete obrátit na advokáta, který vám poradí s výběrem vhodné smlouvy a jejím uzavřením.

Pokud sháníte opravdu kvalitního a ověřeného advokáta, který se ve smlouvách ohledně zemědělské půdy vyzná, obraťte se na nás. Naši advokáti mají letité zkušenosti a jsou vám k dispozici.

Potřebujete poradit s nákupem nebo prodejem pozemku. NAPIŠTE NÁM.