Přepsání pozemku v rámci dědického řízení není ničím složitým

Ať už jste příbuzným člověka, který právě zemřel, nebo jste se objevili v závěti, mezi nemovitý majetek, který můžete zdědit patří i pozemky. Uznání dědictví a převedení do vašeho vlastnictví zabere pár měsíců. Jak s majetkem následně naložíte, záleží jen a pouze na vás.

dědictví

Celý dědický proces má několik fází

Na začátku probíhá takzvané pozůstalostní šetření. Okresní soud v místě trvalého bydliště nebožtíka informuje notáře. Ve chvíli, kdy dochází k informování dědiců, začíná takzvané předběžné šetření. Následujícím krokem je projednání dědictví. Celý proces je uzavřen rozhodnutím o dědictví. Variantou je notářské potvrzení o nabytí dědictví, u více dědiců pak dohoda o rozdělení pozůstalosti, kterou musí schválit soud. Pokud byla v minulosti pořízena závěť, dohoda není nutná.

To, komu se notář ohledně dědictví ozve, záleží buď na dědických právech, nebo na dědické smlouvě či závěti. Zásadní položkou při dědictví bývají nemovitosti. Mezi ně kromě různých budov, domů a bytů patří také pozemky. Variantou pozemků jsou zemědělské půdy. Mezi ty řadíme všechny pozemky, které slouží k výrobnímu procesu v oblasti zemědělství. Patří mezi ně vinice, zahrady, sady, trvalé travní porosty, chmelnice či orná půda.

Jak je to s dědictvím zemědělské a orné půdy

Dědictví zemědělské půdy má svá specifika. V případě, že je dědiců více, nesmí se například obdělávatelná půda rozdělit na plochy menší než s výměrou 0,50 ha. Zároveň se musí jednat o pozemek alespoň 15 metrů široký, na který je stálý příjezd.

Převedení zemědělské půdy bez daně, zato s notářským poplatkem

Standardně můžete být vlastníkem nemovitosti, v tomto případě pozemku, do přibližně pěti měsíců od oslovení notářem. Samozřejmě se ale celá záležitost může protáhnout na daleko delší období.

Mezi poplatky, které musí dědic uhradit patří náklady na notářské služby. Mezi ně patří náhrady výdajů notáře a jeho odměna. To, jaká částka bude uhrazena, záleží na konkrétním notáři. Naprosto se vám vyhýbá jakákoliv dědická daň. Ta od roku 2014 neexistuje. Pozor ale na daň z příjmu. Ta vzniká ve chvíli, kdy nabytý majetek prodáte .

Pokud nejste zemědělec, zděděnou půdu se vyplatí prodat

Často lidé netuší, jak se k dědění pozemku postavit. A tak dědictví někdy bezmyšlenkovitě odmítnou. Variantou, jak pozemek využít, je jeho pronájem nebo prodej. Dědici odpadnou starosti s péčí o pozemek a navíc jim do rozpočtu přibudou finance z prodeje.

Nevíte si rady se zděděným pozemkem? Pomůžeme vám.

Chcete vědět více o prodeji nebo nákupu zemědělské půdy? Ozvěte se.