Na co nezapomenout v průběhu nákupu pozemku a po něm

Kupujete si vlastní pozemek? Zapomenout byste neměli na několik nezbytných náležitostí. Co vše je potřeba udělat a jak a kde to vyřídit?

Na co nezapomenout při koupi pozemku a po něm

Kupní smlouva nestačí, vlastníkem se stáváte až po vkladu na katastr

Výběr pozemku by mělo doprovázet zodpovědné posouzení jeho faktického i právního stavu. Jakmile si vyberete svůj pozemek často následuje podpis rezervační smlouvy. Ta garantuje, že prodávající se zavazuje pozemek dále nenabízet k prodeji a neuzavřít smlouvu s jiným zájemcem. V procesu nákupu pozemku je proto zvláště důležitá. Pakliže fakticky nedojde k uzavření kupní smlouvy, kupujícímu propadá rezervační poplatek. Někdy ale může být proces tak rychlý, že se rovnou podepisuje smlouva kupní.

Ovšem pozor, musíme si uvědomit, že okamžikem podpisu kupní smlouvy se stále nestáváme skutečnými vlastníky daného pozemku.

K tomu dochází teprve tehdy, pokud se podává návrh na vklad do katastru nemovitostí. Předcházet navíc ještě může smlouva o úschově kupní ceny. Ta garantuje, že kupní cena bude vyplacena až okamžikem přepisu vlastnického práva, proto následuje po podpisu kupní smlouvy, ale současně předchází návrhu na vklad do katastru. Úschovu zajistí notář, advokát nebo banka.

Samotný návrh na vklad do katastru nemovitostí je písemná žádost o to, aby katastrální úřad provedl zápis vzniku, změny, zániku, promlčení a uznání existence nebo neexistence určitého práva. Následně katastr zapisuje vlastnické právo do tzv. listu vlastnictví. Což je listina, která obsahuje soupis nemovitostí, které v konkrétním katastrálním území konkrétní osoba vlastní.

S sebou si pro návrh vezměte především kupní smlouvu. Na samotný vklad postačí i běžný podpis, na kupní smlouvu ale bude potřeba jej úředně ověřit, což vám zajistí například pracoviště Czech POINT. Návrh na vklad do katastru podává kupující.

Jaké daňové povinnosti vlastník pozemku má

Co se týče daňové povinnosti v souvislosti s nově nabytým majetkem, tak daň z nabytí nemovitosti platit nyní nebudete, ta byla zrušena již v roce 2020. Prodávající ani kupující ji proto neplatí a není nutné si podat ani daňové přiznání. Jakožto vlastník jste ale povinni platit daň z nemovitých věcí. V tomto tedy povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí máte. Tento formulář budete vypisovat pouze jednou, po nabytí nemovitosti, v dalších letech už finanční úřad pouze vyměřuje daň. Podat ho můžete elektronicky nebo na papíře právě finančnímu úřadu.

V některých případech může být navíc poplatníkem pachtýř za určitých podmínek u pronajatého nebo propachtovaného pozemku. Pachtovní smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou. Při sjednání na dobu určitou činí výpovědní lhůta většinou 6 měsíců, u sjednání na dobu neurčitou je to nejčastěji 12 měsíců. Ovšem tyto lhůty mohou být nastaveny dle dohody obou stran. Takzvaný pachtovní rok pak končí na konci září. V některých smlouvách bývá zaneseno i jejich automatické prodloužení. Optimální však je ujednání o prodloužení po vzájemné dohodě obou stran.

Potřebujete poradit s nákupem či prodejem pozemku? Chcete mít kvalitní a rychlou právní podporu? Obraťte se na nás!