Jakou daň zaplatíte z prodeje nebo nabytí pozemku v roce 2024?

Máte pozemek, popřípadě ho chcete prodat nebo koupit a nevíte, jakou daň zaplatíte v roce 2024? Přečtěte si náš článek a zjistěte, jak se vás týká daň z nabytí nebo převodu nemovitosti, daň z prodeje nemovitosti nebo daň z příjmu z prodeje nemovitosti. Daň z pozemku - nemovitosti

Daň z nabytí a z převodu nemovitosti a dědickou daň platit nemusíte

Daň z převodu nemovitosti, tedy i pozemku, i dědická daň byly zrušené v roce 2014. V září 2020 byla zrušená také daň z nabytí nemovitosti. Tyto daně tedy nemusíte platit ani k nim podávat daňové přiznání.

Zaplatit musíte pouze daň z příjmu z prodeje nemovitosti (pozemku)

V roce 2024 zaplatíte pouze daň z prodeje pozemku. Za touto daní je ve své podstatě klasická daň z příjmu, což je daň ze zisku. Ta se proto vypočítává až z rozdílu mezi prodejní cenou a původní nákupní cenou. Sazba této daně je v případě fyzické osoby 15 %. Pokud jste tedy třeba prodali za menší cenu, než za jakou jste nakoupili, zisk je záporný a daň je nulová.

Příklad: Jestliže jste třeba koupili pozemek za 1 milión a prodali ho za 1,5 miliónů, daň vypočítáte ze zisku, který je 500 tisíc, a 15 % z něj je 75 tisíc Kč.

Kdy nemusíte platit daň z příjmů z prodeje pozemku?

Daň z prodeje pozemku (nemovitosti) neplatíte tehdy, když jste fyzická osoba a splňujete alespoň jednu z následujících podmínek.

  • Vlastníte pozemek alespoň 5 (10) let – Pokud od podání návrhu na převod pozemku do vašeho vlastnictví a podání návrhu na převod do vlastnictví kupujícího uplynulo více než 5 (10) let, neplatíte daň z příjmů. 10 let platí pro všechny pozemky, které jste získali po 1. lednu 2021. Pro všechny dříve získané platí doba pouze 5 let. Pokud jste pozemek zdědili od příbuzného v přímé linii, tj. rodiče nebo prarodiče, do doby, po kterou nemovitost vlastníte, se započítává i doba, po kterou ji vlastnil váš příbuzný.
  • Získané peníze využijete na řešení vlastního bydlení – Daň z příjmů nemusíte také platit, když všechny získané finance využijete k řešení vlastního bydlení. To ale platí jen pro pozemky koupené po 1. lednu 2021. Peníze za prodej pozemku můžete využít k pořízení bytu nebo domu, ke stavbě nemovitosti, k její rekonstrukci nebo k nákup dalšího pozemku za předpokladu, že na něm bude zahájena stavba. Těmito penězi můžete také splatit úvěr, který jste již použili na financování bytových potřeb nebo zaplatit další bytové potřeby. Peníze musíte ale investovat do jednoho roku od momentu, kdy vám přišly na účet. Platbě daně se dále vyhnete i tehdy, když jste odpovídající finanční částku na dané účely použili během jednoho roku před tímto prodejem. V tomto případě ale musíte přijetí peněz oznámit finančnímu úřadu a prokázat jejich vhodné využití.

Nic z toho neplatí, pokud byl pozemek alespoň na chvíli z počítané lhůty součástí obchodního majetku. Platbě daně se mohou vyhnout pouze fyzické osoby.

Můžete nějak snížit daň z příjmu z prodeje pozemku?

Daň z prodeje pozemku (nemovitosti) můžete snížit o náklady na prodej nebo o poplatky, které jste vydali za přípravu pozemku k prodeji. Patří sem tedy například provize makléři, poplatky za služby spojené s prodejem nebo investice do úklidu a úprav pozemku.

Do kdy musíte odevzdat daňové přiznání k dani z příjmů z prodeje pozemku?

Daňové přiznání k dani z příjmu z prodeje pozemku musíte odevzdat do konce března následujícího roku. Jako příjem pak vyplňte prodejní cenu a jako výdej pořizovací cena pozemku. V případě, že jste původně získali pozemek darem, doplňte jako výdaj cenu znalecky zjištěnou z doby darování. Pokud jste nemovitosti zdědili, doplňte cenu uvedenou v rozhodnutí soudu o dědictví.

Kdy při prodeji pozemku platíte DPH?

DPH platíte při prodeji pozemku pouze tehdy, jste-li plátcem DPH. Navíc se musí jednat o stavební pozemek nebo pozemek, který patří ke stavbě. Za stavební pozemek je vnímán i pozemek, na kterém se udály v minulosti nějaké stavební práce nebo správní úkony vedoucí k zhotovení stavby, popř. pozemek, který má na hranici zavedené inženýrské sítě.

DPH platí prodejce, je započítaná do ceny pozemku a odvádí ho finančnímu úřadu. Sazba DPH je 21 % z ceny pozemku. Můžete ale platit také sníženou sazbu 15 %, pokud prodáváte pozemek, který patří k sociálním bytům a domům.

Kdy zaplatíte daň z nemovitých věcí?

Daň z nemovitých věcí (pozemků) platíte každoročně od okamžiku, kdy podáte daňové přiznání z nemovitých věcí (následující rok po nabytí pozemku). Tato daň se počítá z výměry nemovitosti i dalších údajů specifických pro dané bydliště. Přesnou hodnotu vám tedy vyměří až finanční úřad.

Kdy musíte podat daňové přiznání z nemovitých věcí?

Přiznání podáváte do posledního ledna následujícího roku od získání pozemku. Pokud jste ale návrh na převod do vašeho vlastnictví na katastr nemovitostí podali na konci roku a katastr změnu provedl až na začátku následujícího roku, daňové přiznání musíte podat do konce třetího měsíce od zápisu.

Všechny důvody k podání daňového přiznání z nemovitých věcí (pozemků) jsou tyto:

  • získali jste pozemek nákupem, dědictvím nebo darem,
  • změnili jste typ pozemku např. z orné půdy na stavební pozemek,
  • v rámci jednoho kraje jste prodali pozemek, ale další nemovitosti tam stále ještě vlastníte. V případě, že tam již nic nevlastníte, stáčí jen dopisem oznámit, že již nejste plátcem daně.
  • získali jste stavební povolení nebo už stavíte budovu (např. rodinný dům) na pozemku, kde již stojí jiná budova. Tehdy musíte nově pozemek o rozsahu budoucí stavby zdanit vyšší sazbou pro stavební pozemky.
  • máte pozemek, na kterém se nachází zpevněná plocha, ale není evidován v katastru nemovitostí jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří. Tehdy musíte podat daňové přiznání a zpevněnou část pozemku zdanit vyšší sazbou pro druh pozemku zpevněná plocha.
  • vlastníte jako podnikatel pozemek se zpevněnou plochou a pozemek máte zařazený v obchodním majetku. Tehdy také musíte podat daňové přiznání.

Daňové přiznání odevzdáváte vždy na finančním úřadě v kraji, kde pozemek vlastníte. Pokud jste například v jeden rok získali více pozemků ve více krajích, odevzdáváte daňové přiznání pro každý kraj zvlášť.

Pokud jste nové pozemky nezískali, nic se u vás nezměnilo nebo se vás netýkají nové předpisy, daňové přiznání nemusíte podávat. Pouze vám dojde složenka s vypočtenou daní. Poraďte se o dani z pozemku - nemovitosti - s odborníky

Pokud si v daních nejste jistí, poraďte se s odborníky

Daně nejsou nejjednodušší a je zcela pochopitelné, že všemu nemusíte ihned rozumět. Proto jsou tu odborníci, kteří vám dokáží poradit. Například my v projektu Investuj do pole máme více než desetileté zkušenosti s nákupem a prodejem pozemků i s jejich odhadem ceny.

Rádi vám pak se vším poradíme a klidně za vás pozemek i prodáme. Navíc si za to ani nic nenaúčtujeme, provizi zaplatí kupující. Vám pak odpadne veškerá starost s inzercí, prodejem, administrativou i daněmi. Více se o našich službách dočtete v sekci o prodeji pozemků.

Pokud si v něčem z toho nejste stále jisti a chcete prodat rychle, bez chyb, profesionálně a zdarma, jsme tou nejlepší možnou volbou. Ozvěte se.